interní lékařství, pneumologie a ftizeologie, tuberkolóza a respirační nemoci
K nemocnici 32/175
74101 Nový Jičín
556709654

Obor: 
Plicní lékař