alergologie a klinická imunologie, lékařská imunologie, pediatrie
Dělnická 53
62400 Brno
545221404

Obor: 
Stomatologická laboratoř