Fakulní nemocnice Na Bulovce
gynekologicko-porodnická klinika
Praha

Obor: 
Gynekolog