Klinická logopedie, náprava poruch komunikace u dětí a dospělých.
Záhumenní 832
Kopřivnice
607858138
http:\\www.klinickalogopedie.wz.cz

Obor: 
Logoped