Stomatolog prof. MUDr. Vaněk Jiří, CSc. pracuje v zdravotnickém zařízení Fakultní nemocnice u sv. Anny v obci Brno. Člen České stomatologické komory od 22. září 1991.Dosažené vysokoškolské vzdělání: LF UJEP Brno, ČR.Dosažené celo
Brno

Obor: 
Stomatolog