Stomatolog MUDr. Donev Filip pracuje v zdravotnickém zařízení MACIMEX, s.r.o. MUDr. Ténaiová Janka v obci Praha 1. Člen České stomatologické komory od 23. listopadu 2004.Dosažené vysokoškolské vzdělání: I. LF UK Praha, ČR.Dosažené celoKlimenstká 20
11000 Praha
, 775785222
http://www.prague-dental.cz

Obor: 
Stomatolog