Malinovského 551
68401 Slavkov u Brna
544220419

Obor: 
Gynekolog