Stomatolog MUDr. Ott Daniel pracuje v zdravotnickém zařízení Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK v obci Praha 2. Člen České stomatologické komory od 28. srpna 2001.Dosažené vysokoškolské vzdělání: I. LF UK Praha, ČR.Dosažené celoživo
Praha 2

Obor: 
Stomatolog