Neurochirurgie FN Královské Vinohrady a 3. LF UK
Šrobárova 50
10034 Praha
,
http://www.fnkv.cz/neurochirurgie

Obor: 
Chirurg