Diecézní charita Brno-CHOPS Bučovice
Sovětská 912
68501 Bučovice

Obor: 
Domácí ošetřovatel