Stomatolog MUDr. Baštecký Jan pracuje v zdravotnickém zařízení Stomatologická klinika 1. LF UK MUDr. Tichý Roman v obci Praha 2. Člen České stomatologické komory od 25. března 1999.Dosažené vysokoškolské vzdělání: I. LF UK Praha, ČR.14000 Praha
,
http://http://www.tichy-zubar.cz/

Obor: 
Stomatolog