Diecézní charita Brno-CHOPS Znojmo
Dolní Česká 1
66902 Znojmo
515261191

Obor: 
Domácí ošetřovatel