Fakultní nemocnice Na Bulovce, gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
Budínova 2
18081 Praha
,
http://web01.fnb.cz/gynekologie/tehotenske-poradny

Obor: 
Porodní asistentka